Slægtsforskning

 

Jeg har slægtsforsket siden 1979, først og fremmest så børnene kan se deres aner. På min side har det ført til solskinsøen Bornholm og videre til Sverige. Moderens slægt er udredt af hendes bror og udgivet i to forskellige oversigter.

 

Der arbejdes med at få indskrevet og dermed digitaliseret, samtidig med at der forskes videre efter nye oplysninger.

 

Der forskes meget bredt, hvilket jeg meget ofte har haft stor gavn af, idet jeg har genfundet personer jeg havde mistet sporet af. Det fører til mange individder, der således ikke er direkte aner. Men det er også til gavn for andre der leder efter deres aner og det har ført til utallige kontakter, med udveksling af oplysninger og samarbejde.

 

Et andet fænomen, der giver mange individder til resultat, er at jeg for udvalgte personer, af og til arbejder med en efterslægts tavle. Igen giver dette mange individder, der er uden for anelinien.

 

Oplysningerne på siden er privatiserede, du kan ikke se oplysninger af nyere dato. Ser du på siden at der er "private" personer, så send en mail, såfremt du ønsker flere oplysninger.